h

SP stemt, met stemverklaring, in met de begroting

12 november 2017

SP stemt, met stemverklaring, in met de begroting

SP Brielle heeft ingestemd met de begroting, daarmee wil ze laten zien dat ze volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen wil meebesturen mocht ze de steun daarvoor krijgen vanuit de inwoners. In voorgaande jaren heeft de SP principieel tegen de begroting gestemd omdat deze een directe uitwerking is van het collegeprogramma. De SP werd daarmee door andere politieke partijen verweten geen verantwoordelijkheid te willen nemen. Democratisch gezien is er geen enkele belemmering om na een tegenstem in een college zitting te nemen en met de geldende begroting te werken. De SP heeft ingestemd met de begroting maar in een stemverklaringen aangegeven dat ze niet instemt met het bestemming van zorggelden voor iets anders dan zorg. Een amendement om de bestemming van resterend budget zorggelden alsnog uitsluitend sociaal domein te krijgen, haalde het niet.

 

In de begrotingsraad zijn door SP Brielle acht moties ingediend. De motie die het college opdroeg om nu echt in te zetten op betaalbaar sociale woningen heeft het niet gehaald; hoewel de hele raad ziet dat er een enorm probleem is, is ze niet bereid om alles op alles te zetten om het tekort aan te pakken. Ook de motie om de voorgenomen verkoop van Eneco-aandelen terug te draaien heeft het niet gehaald. Een viertal moties kon op brede steun rekenen. Daardoor heeft het college nu de opdracht gekregen om: - inwoners gericht uit te nodigen wanneer onderwerpen die hen aangaan in de commissie of raad behandeld worden, - ouders in de aanpak van alcohol- en drugsmisbruik en bij overlast nadrukkelijk te betrekken en te inventariseren wat daarvoor nodig is, - een vervolgbijeenkomst te organiseren waar met het werkveld (WMO en jeugdzorg) gekeken wordt naar stand van zaken en knelpunten en - de tegemoetkoming in de vorm van collectieve ziektenkostenverzekering beter onder de aandacht te brengen zodat inwoners die veel kosten hebben gebruik maken van deze tegemoetkoming.

 

Door het indienen van moties probeert de SP het gemeentelijk beleid te sturen. Veel wordt echter bepaald door hoe het beleid wordt uitgevoerd. De SP constateert dat het beleid vaak een papieren werkelijkheid creëert, terwijl de praktijk anders uitpakt. Dat maakt dat er op papier geen wachtlijsten zijn, terwijl er wel gewacht wordt totdat zorg gestart wordt. Of dat ingezet wordt op zo lang mogelijk thuis wonen terwijl voldoende ondersteuning toch ontbreekt. De gemeente is ermee gebaat wanneer uw signalen over hoe beleid in de praktijk uitpakt worden opgepikt. Hoe lang wacht u al op een huurwoning? Wat is volgens u een betaalbare woning? Hoe pakt de stapeling van eigen bijdragen voor u uit? Moet u wachten op jeugdhulp op zorg? Deel uw ervaringen met uw volksvertegenwoordigers, de gemeenteraad. U vindt SP Brielle elke eerste maandag van de maand op de weekmarkt in Brielle en via brielle@sp.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier