h

Afdeling

Campagne Kamerverkiezingen SP Brielle

Steun de SP en sluit je aan!

 

:: Initiatiefvoorstellen

Voorblad initiatiefvoorstel SP Brielle Bestuurlijke Aaanbesteding Voorblad initiatiefvoorstel SP Brielle Werk en loon bij reguliere werkgevers voor werknemers van de sociale werkplaatsVoorstel online lezen      Voorstel online lezen

 

Lees ook:

Initiatiefvoorstel unaniem aangenomen. Gemeente zet in op werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Blijkbaar is het spel belangrijker dan de inhoud

Wijzigingen initiatiefvoorstel

In dienst nemen arbeidsgehandicapten: Goed voorbeeld doet goed volgen

Thuiszorg: Betere afspraken, betere zorg

 

:: Basisschool Nieuwland

De meerderheid van de gemeenteraad wil geen basisschool in Nieuwland. Wat vindt u van de nieuwe plannen? Wat kunt u nog doen? Donderdag 3 maar heeft de SP in Nieuwland, huis aan huis eenbezorgd. Heeft u de flyer niet ontvangen? 

Lees ook: http://brielle.sp.nl/dossier/onderwijs

 

:: Huisartsenpost

HELP DE PATIËNT VERZUIPT!

De SP heeft onderzocht of er bij de inwoners van de gemeente Brielle behoefte is aan een huisartsenpost in de eigen gemeente. De kerngroep van de SP-Brielle heeft in november en december 2007 de voorbijgangers geënquêteerd op de weekmarkt en op de Markt bij de Hoofdwacht. De enquête is ook op deze website ingevuld hier. De uitkomsten van deze enquête zijn in het rapport "Help de patiënt verzuipt!" samengevat, aangevuld met de persoonlijke ervaringen die mensen met ons wilden delen. Help de patiënt verzuipt! downloaden :: ( PDF, 495 KB).

Lees ook: http://brielle.sp.nl/dossier/huisartsenpost

 

:: Rugge

Buurten in de Buurt Rugge SP Brielle

WIJKONDERZOEK RUGGE

Remi Poppe bezoekt Rugge

Buurten in de Buurt, Rugge: onzorgvuldigheden met renovatiewerkzaamheden

Buurten in de Buurt weblog Maarten

Buurten in Rugge met Tweede Kamerlid Farshad Bashir

Column: Belevenissen van een renovatieslachtoffer

Renovatieperikelen in de wijk Rugge

Droefenis in Rugge

Problemen in Rugge Brielsche courant

Vestia belooft beterschap in Rugge AD

 

:: Meeuwenoord

DE SP EN.... MEEUWENOORD

SP stemt tegen grootschalig bouwplan Meeuwenoord

Meeuwenoordbewoners in actie!

College beschouwd SP brieven over Meeuwenoord als afgehandeld

De SP en.... Meeuwenoord

Discussie over plannen Brielse SP

Brielse SP presenteert eigen plannen voor sportvelden, nieuwe woningen en scholenbouw

Financiële onderbouwing alternatief plan SP sporvelden, woningen en scholen

SP voorstel aan het college van B&W Brielle

SP tegen verhuizing van voetbal

:: Kak in de Zak

INITIATIEFVOORSTEL "KAK IN DE ZAK"

Vrijwel iedereen ergert zich eraan en alle fracties hadden er al eens iets over gezegd, hondenpoep! Een bruikbaar voorstel lag er nog niet. In de commissie grondgebied van dinsdag 22 januari heeft de SP het initiatiefvoorstel "Kak in de Zak" neergelegd.

#next_pages_container { width: 5px; hight: 5px; position: absolute; top: -100px; left: -100px; z-index: 2147483647 !important; }

 

U bent hier