h
1 december 2017

SP maakt Brielle hartveiliger

Foto: SP

In Zwartewaal is de eerste buiten-AED in gebruik genomen. 12 van deze levensreddende voorzieningen worden, naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie van voormalig SP Raadslid Jan van de Velden, over geheel Brielle verspreid geplaatst.

Lees verder
13 november 2017

SP moties begroting 2018

In de begrotingsraad van woensdag 8 november heeft de SP-fractie 8 moties en 1 amendement ingediend.  Daarvan werden er 4 aangenomen en eentje aangehouden. De andere 4 en het amendement zijn helaas verworpen.

Lees verder
12 november 2017

SP stemt, met stemverklaring, in met de begroting

SP Brielle heeft ingestemd met de begroting, daarmee wil ze laten zien dat ze volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen wil meebesturen mocht ze de steun daarvoor krijgen vanuit de inwoners. In voorgaande jaren heeft de SP principieel tegen de begroting gestemd omdat deze een directe uitwerking is van het collegeprogramma. De SP werd daarmee door andere politieke partijen verweten geen verantwoordelijkheid te willen nemen. Democratisch gezien is er geen enkele belemmering om na een tegenstem in een college zitting te nemen en met de geldende begroting te werken. De SP heeft ingestemd met de begroting maar in een stemverklaringen aangegeven dat ze niet instemt met het bestemming van zorggelden voor iets anders dan zorg. Een amendement om de bestemming van resterend budget zorggelden alsnog uitsluitend sociaal domein te krijgen, haalde het niet.

Lees verder
30 oktober 2017

Schriftelijke vragen asbestbesmetting

Naar aanleiding van de krantenberichten omtrent de asbest-besmetting door gritstraal-werkzaamheden aan de Willemsbrug in Rotterdam heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Lees verder
25 januari 2017

Voortaan Voorne, Ambtelijke FusieOrganisatie

SP Brielle steunt de volgende stap richting samenvoegen ambtenaren van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne binnen ‘Voortaan Voorne’. Dat betekent dat zij vindt dat de ondernemingsraden van de drie gemeenten nu gevraagd moeten worden wat zij van het plan vinden. Eerder bleek dat de colleges van de drie gemeenten niet tot overeenstemming konden komen. Er zijn vraagtekens over de manier waarop de burgemeesters en wethouders onderling met elkaar omgaan en of een goede samenwerking dus wel mogelijk is. Daarmee lijkt de druk opgevoerd om over te gaan tot een rigoureuze stap: een gemeentelijke herindeling. SP Brielle vindt dat een gemeentelijk herindeling een keuze van inwoners en niet van bestuurders moet zijn.

Lees verder
20 december 2016

Zwartewaalse visie zonder draagkracht

Op dinsdag 13 december heeft de gemeenteraad de leefbaarheidsvisie voor Zwartewaal aangenomen. De Brielse SP-fractie stemde tegen deze visie vanwege de ondoorzichtige en rommelige wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Lees verder
20 december 2016

Lastige afweging Cultuurhuis. Wat nu met het Arsenaal?

De fractie van de SP heeft ingestemd met het voorstel Cultuurhuis dat dinsdag 13 december in de raad behandeld is. Het plan maakt o.a. mogelijk dat werkgelegenheid blijft bestaan voor de medewerkers van de sluitende ‘Gulle Geus’, inzet komt vanuit de bibliotheek op school met een leesconsulent en boeken op elke schoollocatie, een volledige bibliotheek beschikbaar blijft en het theater blijft bestaan.

Lees verder
26 november 2016

Geef uw mening over het cultuurhuis

Beste inwoners,

Lees verder
12 november 2016

Behandeling begroting 2017-2020

Dinsdag 8 november werd de begroting van de gemeente Brielle voor 2017-2020 in de gemeenteraad behandeld. Wie aanwezig was of mee heeft geluisterd via de webcast moet zijn opgevallen dat er bij een aantal raadsleden een eng beeld van inwoners bestaat.

Lees verder
9 november 2016

SP moties en amendementen begroting 2017-2020

Voor de Raadsvergadering van dinsdag 8 november stond de begroting voor 2017-2020 op de agenda. Met diverse moties en amendementen heeft de Brielse SP-fractie geprobeerd het collegebeleid waar mogelijk bij te sturen. De begroting als geheel is door de SP-fractie afgewezen. Met 12 tegen 5 stemmen (alleen de SP stemde tegen) is deze echter door een raadsmeerderheid aangenomen.

Lees verder

Pagina's