h
4 februari 2014

Schriftelijke vragen: Meerderheid gemeenten tegen zorgakkoord. Brielle is voor, waarom?

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Lees verder
3 februari 2014

Bezuinigingen op zorg ten koste van mantelzorgers en vrijwilligers

Bezuinigingen op de zorg worden gezocht door taken te verschuiven van professionals naar mantelzorgers en vrijwilligers, dat is te lezen in de stukken waarin staat omschreven welke koers Brielle wil gaan volgen (koersdocument). Dit is volgens de SP niet realistisch. Kijk eerst eens naar wat de zorg nu eigenlijk zo duur maakt!

Lees verder
28 januari 2014

Over je graf heen regeren!

diana van bennekom fractie sp brielleIn de laatste vergadering van de binnenkort aftredende gemeenteraad had wethouder Borgonjen de koers willen vastleggen voor de komende vier jaar. Hij heeft blijkbaar de overtuiging dat de er na de verkiezingen van 19 maart niet veel zal veranderen en hij gewoon op dezelfde weg kan doorgaan. De SP heeft zich hier tegen verzet.

SP raadslid Diana van Bennekom: “ De koers die voorgesteld wordt heeft grote grote gevolgen voor onze inwoners. Er zit na 19 maart een andere gemeenteraad en wellicht ook andere wethouders. Dus zo kort voor het einde van je regeerperiode ga je geen koers vaststellen voor de komende vier jaar. Dat is over je graf heen regeren! De kiezer is eerst aan het woord. Afgelopen week kregen we het bericht dat er afgezien wordt van de vaststelling voor vier jaar. We hebben de wethouder dus kunnen overtuigen, dat punt hebben we binnen gehaald.”

Lees verder
27 januari 2014

SP Brielle haalt ruim een ton binnen voor de gemeente

diana van bennekom fractie sp brielleEen aangenomen motie van de SP maakt het mogelijk precariobelasting te heffen op kabels en leidingen in, over en op het grondgebied van Brielle.

Diana van Bennekom: “Onze motie werd in februari 2013 door de andere fracties voorzichtig gesteund. Daarna heeft het nog heel wat overredingskracht gekost om het college te overtuigen. We kregen tot twee keer toe nul op het rekest! Het college vond het niet “opportuun”. Dat vind ik bijzonder, omdat het college het wel gepast vindt om reclamebelasting te heffen bij de kleine ondernemers!”

Lees verder
15 januari 2014

SP Brielle stelt zich voor

Het verkiezingsprogramma en de lijst van de SP Brielle zijn bekend en HIER te vinden. Met ons verkiezingsprogramma willen we u overtuigen dat een stem op de SP de enige en juiste stem is voor een socialer en menselijker Brielle. Wij blijven ons inzetten voor goede zorg, betaalbare jongerenhuisvesting en een zelfstandig Brielle. Wij willen een gemeente waar iedereen meetelt en een gemeentebestuur dat opkomt voor de belangen van alle inwoners. We willen niet steeds weer horen 'daar gaan wij niet over'. Dat hebben we de afgelopen acht jaar al te vaak gehoord! Zeker niet nu de gemeente nieuwe zorgtaken moet gaan uitvoeren met een beperkt budget. Dat vraagt om sociale en eerlijke keuzes. De meetlat van de SP is helder. Op ons kunt u bouwen.

Lees verder
21 november 2013

Keuzes van het college zijn niet de onze

maarten de pijper fractie sp brielleZoals uitgesproken tijdens de begrotingsraad op 12 november 2013

Lees verder
21 november 2013

Reactie 2 Maarten de Pijper op de begroting

maarten de pijper fractie sp brielleZoals uitgesproken tijdens de Begrotingsraad op 12 november 2013

Lees verder
21 november 2013

Reactie 1 Maarten de Pijper op de begroting

maarten de pijper fractie sp brielleZoals uitgesproken tijdens de Begrotingsraad op 12 november 2013

Lees verder

Pagina's