h
10 juli 2014

Motie: Inwoners betrekken bij bezuinigingsvraagstukken UPDATE

De raad van Brielle in vergadering bijeen op 8 juli 2014.

Lees verder
10 juli 2014

Motie
: Heropenen onderhandelingen CAO SW

De Raad van de gemeente Brielle, in vergadering bijeen op 8 juli 2014;

Lees verder
4 juli 2014

Afbraak voorkomen

diana van bennekom sp brielleTerwijl de gemeenten druk bezig zijn om de nieuwe zorgtaken op papier krijgen, wordt de zorg al anders ingericht. Hoeveel heeft onze gemeente als opdrachtgever eigenlijk nog te vertellen straks?

Lees verder
22 juni 2014

Inbreng SP commissie samenleving 16 juni

Zoals altijd had de commissie samenleving weer een volle agenda. Dat kan ook niet anders in een tijd waarin het Rijk veel taken en werk naar de gemeente doorschuift. Voor ambtenaren, beleidsmedewerkers, wethouders, raadsleden en commissieleden is het hard werken om alles bij te houden. Samen moeten ze ervoor zorgen dat voor januari 2015 alles zodanig geregeld is, dat mensen die zorg nodig hebben terecht kunnen aan het WMO loket. De druk vanuit Den Haag is groot en qua uitvoerbaarheid niet erg realistisch, omdat ze vaak te laat zijn met het aanleveren van de nodige informatie. Uit de twee opiniërende beleidsstukken “WMO” en “Jeugd & Zorg” blijkt dat, door die late aanlevering, belangrijke gegevens ontbreken. Ondanks het feit dat de stukken nog niet compleet zijn, konden we wel de nodige vragen stellen, suggesties doen, opmerkingen maken en kanttekeningen plaatsen voor een verdere uitwerking.

Lees verder
21 mei 2014

De schaamte voorbij...

erik bunte sp brielle

Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen kwam de SP Brielle met 5 zetels als grootste partij uit de bus. Geheel volgens landelijke gewoonte kon de SP de onderhandelingen leiden en werd naarstig gezocht naar een kundige informateur.

Lees verder
18 april 2014

Liberale coalitie zet SP aan de kant

Flyer met beknopte versie HIEROp 19 maart bleef de helft van de stemgerechtigden thuis en van de mensen die wel naar de stembus gingen koos 29% voor de SP, die nu met 5 zetels de grootste partij in Brielle is. Zoals te doen gebruikelijk heeft de SP dan ook het voortouw in de coalitievorming genomen en alle partijen uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Zij probeerden direct de regie over te nemen. Geen van hen wilde in gesprek met de SP. Die mocht dan wel de grootste zijn geworden, de zittende coalitie wilde de spelregels blijven bepalen. De SP is hen vervolgens op een aantal belangrijke punten tegemoet gekomen, want zolang er een kans is om sociaal mee te besturen willen we die niet verspelen. Zelf de deur dichtgooien kunnen we niet verkopen aan die 29% van de stemmers die vindt dat het sociaal moet in Brielle.

Lees verder
4 april 2014

Inbreng SP coalitieonderhandelingen

Als grootste fractie heeft de SP het initiatief genomen om de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie te starten. Alle partijen hebben op uitnodiging van de SP in een openbare bijeenkomst de verkiezingsuitslag kunnen duiden. Deze duidingsavond is HIER via de webcast terug te luisteren.

Lees verder
29 maart 2014

Winnaar mand met Eerlijke Handel

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart kon er in de feesttent en bij de SP-kraam op de week- en verkiezingsmarkt een gokje worden gewaagd. De vraag: "Hoeveel stemmen denkt u dat SP-Brielle krijgt bij de Gemeenteraadsverkiezingen? De te winnen prijs, een mand vol Eerlijk Handel.

Lees verder

Pagina's