h
2 november 2014

Unaniem aangenomen. Motie: Monitoren gemeentelijke plichten afhandelingstermijn

Onderwerp: agendapunt 10, vaststellen participatieverordening,

Lees verder
12 oktober 2014

Volkstuinen

Volkstuinen hebben een recreatief en sociaal belang zegt de SP. Daarom willen wij niet dat ze onder de wet Markt en Overheid komen te vallen. 

Lees verder
27 september 2014

Weinig kans om zelfstandig te worden voor jongere in bijstandsgezin

diana van bennekom sp brielleIn de commissie samenleving van 22 september is gesproken over de invoering van de kostendelersnorm en de wijziging alleenstaandentoeslag ouders in de WWB. De kostendelersnorm is op papier een ingewikkelde brij aan ‘als-dan’ bepalingen. Deze bepalingen zijn opgelegd door het rijk.

Lees verder
26 september 2014

Ontslag zorgpersoneel voorkomen

In de raadsvergadering van 8 juli 2014 heeft de SP twee moties ingediend die het college oproepen haar invloed uit te oefenen om ontslag van medewerkers in de zorg te voorkomen. De motie ‘van-werk-naar-werkvraagt het college om het maximale te doen om werkgevers in de zorg te houden aan het sectorplan zorg: het begeleiden van boventallig personeel naar nieuw werk binnen de zorg. De motie ‘een goede overname van personeel nu zeker stellen’ vraagt het college om bij de inkoop van de zorg werkgevers te verplichten tot het overnemen van werknemers van de oude aanbieder. Beide moties zijn niet ter stemming gebracht op verzoek van de burgemeester, maar aangehouden om te bespreken in de commissie samenleving.

Lees verder
11 september 2014

Volkstuinen van recreatief en sociaal belang

jan van de velde fractie sp brielleTijdens de vergadering BZM stond er een punt op de agenda die de Wet Markt en Overheid behandelde. Deze wet is sinds 1 juli 2012 van kracht en beoogt oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten overheden zich aan gedragsregels houden 

Lees verder
11 september 2014

Puinbaan Meeuwenoord: Schriftelijke vragen

Op 7 augustus 2014 heeft Erik Bunte vragen gesteld over de door de gemeente aangelegde puinbaan in Meeuwenoord. Hieronder de beantwoording van de Burgemeester en wethouders (BenW)

Lees verder
10 september 2014

Samenwerking moet niet vanzelfsprekend leiden tot een fusie

maarten de pijper fractie sp brielleDinsdag 9 september werd de raad gevraagd in te stemmen met de reactie van de gemeente Brielle op de volgende stap in de samenwerking op Voorne Putten. De SP kan zich in deze voorstellen niet vinden. Hieronder de inbreng van de SP zoals uitgesproken in de raadsvergadering.

Lees verder
10 september 2014

Wij krijgen geen warm gevoel bij de Metropool Rotterdam Den Haag

maarten de pijper fractie sp brielleOp de vraag van de Burgemeester en wethouders (BenW) om advies te geven op hun reactie over de Metropool Rotterdam Den Haag hebben wij het volgende advies gegeven.

Lees verder
10 juli 2014

Motie: van werk-naar-werk

Aangehouden

Lees verder

Pagina's