h
7 december 2014

Onvolledige beleidsregels jeugdzorg

Door de overgehevelde verantwoordelijkheid die naar de gemeente komt betreffende de jeugdzorg. Heeft de SP een motie ingediend om de Gemeentelijke verordening aan te passen op een 6-tal artikelen, die nog niet ingevuld zijn. Het college stelt simpelweg dat er nog nadere regels gesteld zullen worden. Daarmee doet de verordening niet wat ze zou moeten doen: namelijk vastleggen wat de rechten en plichten zijn van ouders en kinderen.

Lees verder
7 december 2014

Zorgenquete 2014

Zorgen om zorg – SP Brielle Zorg-enquête            

Lees verder
30 november 2014

reactie Maarten de Pijper op de begroting

fractie sp brielle maarten de pijper“De gemeente Brielle moet bezuinigen” kopte de krant. Zelfs als de SP in het college had gezeten had er bezuinigd moeten worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij al die partijen die het al meer dan 40 jaar voor het zeggen hebben in Nederland! Welke samenstelling die kabinetten ook hadden, het maakte niks uit, lood om oud ijzer, bezuinigen en privatiseren was en is het motto. Iedere keer weer een offensief tegen de mensen met de minste middelen. Deze kabinetten hebben steeds weer iets verzonnen om de kloof tussen rijk en arm te vergroten. En alle partijen hier in Brielle hebben in hun verkiezingsprogramma’s beloften gedaan dat zij dit zouden proberen te voorkomen. Wat is hier van terecht gekomen met deze begroting? Bijzonder weinig, vrijwel niets! Ja, de begroting voor volgend jaar en het jaar daarop zijn sluitend. Proficiat daarvoor! Maar op wie worden de bezuinigingen verhaalt? Weer bij de mensen die het minst kunnen missen.

Lees verder
20 november 2014

SP Brielle: zorgen om de zorg

diana van bennekom fractie sp brielleGemeenteraad heeft met een gina verkuijl fractie sp briellemeerderheid de beleidsplannen voor de zorgtaken goedgekeurd. Steeds duidelijker moet worden hoe de gemeente volgend jaar nieuwe zorgtaken gaat uitvoeren. Maar hoe duidelijk liggen rechten en plichten nu eigenlijk vast?

Lees verder
20 november 2014

Beschouwing op een A4-tje

Beschouwing op een A4-tje is huis-aan-huis bezorgd

Lees verder
12 november 2014

Zelf betalen 'Begrotingsdiner' weggehoond

11 november diende de SP een motie in om de raadsleden zelf te laten betalen voor het 'Begrotingsdiner'.
Ieder jaar wordt op kosten van de Briellenaren een diner gegeven voor de raadsleden en het college met aanhang.
Er was net besloten, dat er enorm bezuinigd moet worden. SP-Brielle vindt dat ook op het diner bezuinigd kan worden. Wij vonden het een goed voorbeeld om dan het uitgespaarde geld aan de voedselbank te schenken!
Pvda; d'66; vvd en cda waren hierover boos. Ze vonden, dat ze het verdiend hadden door zo hard te werken.
Ze gaven ook aan beslist niet met 'een bezwaard gemoed' aan het diner mee te doen, maar er goed van te genieten..............

Lees verder
12 november 2014

Volkstuinen toch 'Algemeen Belang'

Op 11 november is besloten, dat volkstuinen niet ' economisch belang' zijn, maar 'Algemeen Belang'.

Lees verder
6 november 2014

Brielle accepteert landelijke bezuinigingen te makkelijk

maarten de pijper fractie sp brielleBinnenkort beschouwen we de eerste begroting van het nieuwe college. Zijn we iets opgeschoten ten opzichte van het vorige college? Niet veel, vrijwel niks eigenlijk. Dit college gaat door waar het vorige gebleven was, het lijkt wel hetzelfde college.

 

Lees verder
3 november 2014

Aangenomen voorstel: Geen verwijt, geen boete

Onlangs is in de raad de participatieverordening vastgesteld. De SP heeft voor deze verordening een wijzigingsvoorstel (amendement ingediend). Dit amendement gaat over een boete van 500 euro die zou worden opgelegd aan mensen die, zonder dat dit hen verweten kan worden, hun inburgeringsexamen niet halen.

Lees verder
2 november 2014

Unaniem aangenomen. Motie: Digitale wegwijzer voor jongeren

Op de onlangs vastgestelde participatieverordening heeft de SP een motie ingediend om te onderzoeken welke informatie voor jongeren belangrijk is.

Lees verder

Pagina's