h
17 september 2015

Wisseling raadszetel

Dinsdagavond heeft SP raadslid Jan van de Velde helaas afscheid moeten nemen van de raad. Jan stopt om gezondheidsredenen met het raadswerk.
Dezelfde avond is Henk Hoftijzer beëdigd en zit de SP weer met vijf volksvertegenwoordigers in de Raad.

Lees verder
15 juli 2015

Meerderheid van de raad geeft zegen aan geluidsoverlast

erik bunte fractie sp brielleSP Brielle is van mening dat een rapport over geluidsbelasting moet gaan over alle actuele en op korte termijn te verwachte geluidsbronnen. Tijdens een voorlichtingsavond in Zwartewaal over de toekomstige omlegging van het goederenspoor (het zogenaamde Theemstrace) bleek overduidelijk dat Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf hun huiswerk niet hadden gedaan. Verkeerde aannames en het weglaten van cruciale informatie gaf aan dat de inwoners van Brielle en Zwartewaal weer niet serieus werden genomen.

Lees verder
6 juni 2015

Schriftelijke vragen leerlingenvervoer

De regels voor het leerlingenvervoer worden veranderd. In maart is er een bijeenkomst geweest waar ouder op de hoogte zijn gebracht van de veranderingen. Op deze bijeenkomst zijn er veel vragen gesteld door de ouders. Volgens de SP zijn deze vragen niet goed en duidelijk beantwoord, aanleiding voor ons om schriftelijke vragen naar het college sturen.

Lees verder
16 februari 2015

Begrotingswijzer een aanfluiting! Met een onderzoek als dit, krijg je gegarandeerd een van de gewenste uitkomsten

Op de website van de gemeente vindt u sinds 7 februari een link naar de begrotingswijzer. Het lijkt erop dat het college een legitimatie zoekt om op de gezochte posten te bezuinigingen, dan wel de gemeentelijke belastingen te verhogen. Dit allemaal onder de noemer ¨we hebben het u gevraagd en u heeft het zelf aangekruist... democratischer kan niet¨.

Lees verder
9 december 2014

reactie Erik Bunte op de begroting

erik bunte fractie sp brielleHet college zegt in overleg te willen gaan met de bewoners van Brielle over bezuinigingen welke zij hebben uiteengezet in de bezuinigingsvoorstellen voor 2017 en 2018. De lijst is lang en beangstigend gezien alle draconische maatregelen die het college denkt te moeten nemen om hun begroting voor die jaren kloppend te krijgen. Wij van de SP vragen ons af of deze voorstellen wel nodig zijn. Wij zien graag investeringen zoals het aanbrengen van zonnepanelen onder meer op het dak van de Dukdalf zodat exploitatiekosten verlaagd worden. Hierover hebben wij een motie.

Lees verder

Pagina's