h
14 januari 2016

Wijziging in de fractie van de SP Brielle

In verband met de groei die de afdeling en de fractie tijdens het 11-jarige bestaan doorgemaakt heeft en met de drukke werkzaamheden voor de SP, landelijk en plaatselijk, draagt Maarten de Pijper het fractievoorzitterschap over aan Diana van Bennekom.

Lees verder
6 december 2015

Kom naar het SP-Feest

Politiek , muziek en ander vermaak

Lees verder
16 november 2015

Reactie SP op de begroting: Bestuurlijke Zaken en Middelen

Wat ons opvalt in programma 0, algemeen bestuur, is de gedateerde informatie in dit hoofdstuk. Het lijkt of het college een beetje lui is. Knippen en plakken, maar daarna niet controleren, actualiseren en aanpassen. Een voorbeeld is te vinden op pagina 14 en 16 van de programmabegroting. Daar staan onder 08.1 benamingen en data die niet overeen komen met de werkelijkheid. Ook onder 09.1 staat zoiets. Wij hopen dat het college, voordat de begroting wordt doorstuurt, dit nog even controleert en verbetert.

Lees verder
16 november 2015

Reactie SP op de begroting: Algemene zaken

De raad heeft het al jaren over communicatie of beter gezegd, het gebrek aan goede communicatie naar de inwoners. Het komt steeds terug in de beschouwingen. Wij zouden nu toch echt graag een keer zien dat de inwoners op tijd en juist, op de hoogte gebracht worden. Of het nu gaat over een achterpad of over vluchtelingen, breng de inwoners op tijd op de hoogte. Maar wij denken dat het nog vele jaren terug komt en we nog vaak moeten vragen of het nu een keer kan verbeteren.

Lees verder
16 november 2015

Reactie SP op de begroting: Grondgebied

Ervaringen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst, maar wel lessen en inzichten. Het college lijkt die lessen en inzichten niet te hebben meegekregen, of (nog erger) gewoon domweg te negeren. Ze blijft de oplossing voor diverse grote problemen zoeken in precies datgene wat daar verantwoordelijk voor is: marktwerking en groei. Dit zonder enige (sociale) visie op de langere termijn en zonder inspraak van de inwoners.

Lees verder
16 november 2015

Reactie SP op de begroting: Samenleving

SP Brielle wil dat het college de belangen van haar inwoners op de eerste plaats zet en zich hiervoor inspant. Als burgers inspanningsverplichtingen hebben naar het college, dan heeft het college ook inspanningsverplichtingen naar haar burgers. We roepen daarom het college op om zelf actie te ondernemen. Zorg ervoor dat er op korte termijn goedkoop gebouwd gaat worden. Daarmee bedoelen we woningen met een huurprijs onder de 550 euro. Ook voor onze jongeren en ouderen met een klein inkomen of uitkering moeten er woningen zijn.

Lees verder
14 oktober 2015

SP Brielle zegt nee tegen geluidstafel havenbedrijf

Naar aanleiding van de renovatie van de Calandbrug hebben het havenbedrijf en staatssecretaris Mansveld hun voorkeur uitgesproken voor een nieuw tracé met een nieuwe brug: het Theemswegtracé. De inwoners van de omliggende gemeenten zijn daar niet blij mee. De geluidsoverlast waar zij al jaren onder lijden, zal zo verder toenemen. Hun kritiek daarop wordt echter glashard van tafel geveegd: er zal geen sprake zijn van toename van de geluidsoverlast, aldus het havenbedrijf.

Lees verder
13 oktober 2015

Partijen steken hun kop in het zand

 "Dat had u beter niet kunnen doen" was de strekking van de reacties van de andere partijen in de gemeenteraad. Kritische vragen stellen over de communicatie in aanloop naar de crisisopvang van vluchtelingen is 'not done' zoveel is wel duidelijk. Dat de fractie van de SP al jaren kritische vragen stelt over de communicatie en het hier dus niet gaat over de beslissing om vluchtelingen op te vangen wordt onder de mat geveegd. En dus krijgen wij geen directe antwoorden op onze vragen en doet men vooral alsof de neus bloed.

Lees verder
2 oktober 2015

SP Brielle voor opvang vluchtelingen

De afgelopen periode zijn er veel mensen uit met name Syrië naar Europa gekomen om het oorlogsgeweld in hun land te ontvluchten. Ook ons land draagt haar steentje bij door een deel van deze mensen hier op te nemen.

Lees verder
21 september 2015

SP Brielle steunt motie TTIP

Foto: SP
Lees verder

Pagina's