h
28 september 2016

Is de (jeugd-)zorg in Brielle op orde?

De gemeente Brielle verwacht dat er de komende jaren meer geld binnen komt, voor de taken wmo en jeugdzorg, dan er uitgegeven gaat worden. Zo blijkt uit de begroting die, in november, door de gemeenteraad besproken zal worden. Voorgesteld wordt om een groot deel van dat geld op de spaarrekening te parkeren. SP Brielle wil dat geld dat bedoeld is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Volgens de gemeente is de zorg in Brielle op orde en is er geen noodzaak om het geld direct aan de zorg te besteden. Bovendien stelt wethouder Borgonjen dat de vraag “of de zorg in Brielle op orde is” een politieke vraag is, waar de Brielse raad zich over zal moeten buigen.

Lees verder
17 juli 2016

Open brief aan het Brielse college n.a.v. het luiden van de noodklok over statushouders

Foto: Theo Teitsma / Algemeen Dagblad

Geacht college, met verbazing en ongeloof heeft de SP-fractie in het AD het artikel gelezen over het luiden van de noodklok door het Brielse stadsbestuur over de voorrang die statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) moeten krijgen bij het toewijzen van huurwoningen en dat de eigen inwoners zo naast een betaalbaar huis grijpen.

Lees verder
12 juli 2016

Algemeen Kadernota

Vandaag behandelen wij de kadernota, welke ons de mogelijkheid geeft om het college kaders mee te geven bij het opstellen van de begroting. Als grootste fractie in Brielle hebben wij de eer om als eerste hierover te mogen spreken vandaag. Een kadernota met de boodschap dat er wederom bezuinigd moet worden omdat er een tekort wordt verwacht van 1,7 miljoen.

Lees verder
13 april 2016

SP-fractie stemt in met vervolg onderzoek ambtelijke fusie

In de Brielse gemeenteraadsvergadering van 12 april werd aan de raadsleden gevraagd in te stemmen met het nemen van de volgende stap in het onderzoeken van een mogelijke ambtelijke fusie (het samenvoegen van het ambtenarenapparaat) met Hellevoetsluis en Westvoorne.

Lees verder
15 maart 2016

Proteststem SP tegen bouwplannen college

Foto: E. Sandifort

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 8 maart j.l. heeft de SP-fractie tegen het nieuwe bestemmingsplan voor de Van Sleenstraat gestemd. Dit uit onvrede over hoe het college de grote en langdurige problemen op de sociale woningmarkt negeert.

Lees verder
12 maart 2016

Arsenaal: Huiskamer van Brielle

Foto: paul van bennekom

In de raadsvergadering van februari is besloten om verder te gaan met het onderzoek tot het inrichten van een cultuurhuis (met bibliotheek) in het Bresgebouw in Zuurland. In die vergadering is de fractie van de SP de discussie over een passende invulling voor het Arsenaal gestart.

Lees verder
15 februari 2016

Klaar met het Arsenaal, of niet? Nieuwe oproep

Foto: paul van bennekom

Op deze plek vroeg SP Brielle twee weken geleden om uw mening over het vertrek van de bibliotheek uit het Arsenaal. Hier een greep uit de reacties die binnenkwamen: “weer een voorziening weg uit de binnenstad”, “voor ouderen wordt de bibliotheek onbereikbaar”, “het Arsenaal is een prachtig gebouw waar je heerlijk kunt relaxen met een krant of tijdschrift, waarom zoveel geld uitgeven aan iets nieuws”, “cultuur hoort juist binnen de vesting”. Maar ook: “deze vraag stellen is als "mosterd na de maaltijd”.

Lees verder
3 februari 2016

DE BIBLIOTHEEK VERTREKT UIT HET ARSENAAL: wat vindt u er eigenlijk van?

Al jaren dringt de SP aan op het betrekken van inwoners bij belangrijke besluiten. ‘Waar meer mensen meedenken wordt de uitvoering beter’, is ons idee. Toch gebeurt het nog steeds heel vaak dat grote plannen direct aan de gemeenteraad worden voorgelegd, terwijl ook eerst bijvoorbeeld het burgerpanel om advies gevraagd kan worden.

Lees verder
14 januari 2016

Zakkenvullende zorg-bestuurders niet welkom in Brielle

Op aandringen van de SP gaat ook de gemeente Brielle regels over de beloning van bestuurders opnemen in de contracten. Bestuurders die zichzelf meer dan een ‘premierssalaris’ toebedelen kunnen dan rekenen op een boete. In 2012 werd een motie van de SP, om iets te doen aan bestuurders die zichzelf te goed belonen, door de raad unaniem aangenomen. Maar bleek bij uitvoering van de motie dat het juridisch onmogelijk was om een boete op te leggen.

Lees verder

Pagina's