h

Schriftelijke vragen asbestbesmetting

30 oktober 2017

Schriftelijke vragen asbestbesmetting

Naar aanleiding van de krantenberichten omtrent de asbest-besmetting door gritstraal-werkzaamheden aan de Willemsbrug in Rotterdam heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Vraag 1.

Heeft het college kennis genomen van deze krantenberichten?

Antwoord.

Het college heeft kennis genomen van de krantenberichten. Op vrijdag 6 oktober 2017 is Shell Pernis en Shell Europoort door Bilfinger Industrial Services - een industriële service provider voor Shell Pernis en Shell Europoort en bij andere bedrijven - geïnformeerd over mogelijke problemen met de samenstelling van recent aan hen geleverd straalgrit door de firma Eurogrit BV (Sibelco). Dit product wordt industrie breed gebruikt bij straalwerkzaamheden in het onderhoud van installaties voor het verwijderen van corrosie en coatings;

Volgens de Bilfinger Industrial Services zijn er bij de leverancier Eurogrit aanwijzingen dat er in het straalgrit dat zij leveren, mogelijk asbestvezels terecht zijn gekomen. Op grond van analyses van monsteropnames is door Shell Pernis en Shell Europoort vastgesteld dat het straalgrit van deze leverancier inderdaad asbest bevat.

Op 9 oktober 2017 is de burgemeester hieromtrent geïnformeerd. Op 10 oktober 2017 heeft de Milieudienst DCMR een email bericht gestuurd aan alle gemeenten in het Rijnmond gebied met informatie over het straalmiddel.

Vraag 2.

Is het college bereid om te onderzoeken of er in de laatste 6 maanden gritstraal werk in de gemeente Brielle is uitgevoerd en, als dat inderdaad zo is, een onderzoek te laten doen naar asbestvervuiling?

Antwoord.

Op basis van de informatie van Sibelco, onderzochten een aantal bedrijven de locaties waar in de afgelopen periode straalwerkzaamheden zijn verricht. Zo ontdekten het Afval Energie Bedrijf Amsterdam en ook Tata Steel in IJmuiden asbest op hun terrein. Ook andere bedrijven in Nederland meldden dat zij (wellicht) onderhoudsmateriaal gebruikten met asbesthoudende stoffen en deden daar onderzoek naar. Ook Shell Pernis maakte gebruik van het straalmiddel Eurogrit. Op grond van analyses van monsteropnames heeft Shell vastgesteld dat het straalgrit van de leverancier Sibelco inderdaad asbest bevat. Shell Pernis heeft hierna direct alle werkzaamheden op het gebied van straalwerkzaamheden met het middel Eurogrit gestaakt.

De DCMR heeft op basis van informatie van inspectiedienst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) een lijst gemaakt van bedrijven in het werkgebied van de DCMR die mogelijk verontreinigd straalgrit hebben gebruikt. Het bedrijf Bilfinger Brabant Mobiel BV/ Industrial Service NL in Zwartewaal staat ook op deze lijst.

Vraag 3.

Zo ja, wordt er dan ook een waarschuwing naar de omwonenden gestuurd als blijkt dat er een besmetting aanwezig is?


Antwoord.


De DCMR heeft vier meldingen gehad van bedrijven in de regio die mogelijk het straalgrit hebben gebruikt. Het is op dit moment nog niet bekend of dit straalgrit ook in Brielle is gebruikt. Meldingen die de DCMR ontvangt, worden doorgezet naar de inspectiedienst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)als bevoegd gezag. Deze dienst onderzoekt de voorvallen en adviseert bedrijven over het minimaliseren van de risico's. Een van de adviezen is een mogelijk besmette locatie altijd als een 'worst case'te behandelen. De DCMR sluit zich aan bij de landelijke aanpak. Zo snel mogelijk worden alle bedrijven aangeschreven om informatie te leveren, maatregelen te treffen en het verontreinigde product op juiste wijze af te voeren.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILNT) is ook betrokken. De Inspectie SZW heeft contact met de Omgevingsdiensten die toezicht houden op het werken met asbest, via de Programmaraad Asbest van OD.NI.

Vraag 4.

Zou u dan ook de bedrijven die eventueel de omgeving vervuild hebben aansprakelijk willen stellen voor de opruiming, als blijkt dat de omgeving inderdaad besmet is met asbest?


Antwoord.

Hierin wordt de landelijke aanpak van de inspectiedienst SZW gevolgd. De Inspectie SZW is hier het bevoegd gezag en neemt de gepaste maatregelen.

Vraag 5.

Zo nee, wat is voor u de reden om niet te gaan onderzoeken of de volksgezondheid in het geding is?

Antwoord.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier