h

Voortaan Voorne, Ambtelijke FusieOrganisatie

25 januari 2017

Voortaan Voorne, Ambtelijke FusieOrganisatie

SP Brielle steunt de volgende stap richting samenvoegen ambtenaren van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne binnen ‘Voortaan Voorne’. Dat betekent dat zij vindt dat de ondernemingsraden van de drie gemeenten nu gevraagd moeten worden wat zij van het plan vinden. Eerder bleek dat de colleges van de drie gemeenten niet tot overeenstemming konden komen. Er zijn vraagtekens over de manier waarop de burgemeesters en wethouders onderling met elkaar omgaan en of een goede samenwerking dus wel mogelijk is. Daarmee lijkt de druk opgevoerd om over te gaan tot een rigoureuze stap: een gemeentelijke herindeling. SP Brielle vindt dat een gemeentelijk herindeling een keuze van inwoners en niet van bestuurders moet zijn.

Door de overheid wordt de druk op gemeenten om samen te gaan opgevoerd. Bijvoorbeeld door taken over de schutting te gooien zonder dat daar voldoende geld tegenover staat. Veel van de taken worden in regionaal verband uitgevoerd en de invloed van de gemeente bij de uitvoering van die taken is klein. Volgens de SP is een gemeentelijke herindeling geen oplossing voor die problemen..

 
De stap naar een gemeentelijk bedrijf op Voorne vindt SP Brielle beter passen bij de taak die de gemeente heeft: goed voor je inwoners zorgen. Niet een gebiedscommissie maar de Brielse raad houdt het voor het zeggen in deze situatie.  Voorwaarden die van te voren door de SP waren gesteld lijken in het plan te worden voldaan. Geen nieuw gebouw, het stadskantoor blijft open, dienstverlening blijft hetzelfde of liever nog ‘wordt beter’ en de besluitvorming blijft bij de eigen gemeente. Ambtenaren van de drie gemeenten werken ook nu al samen. SP Brielle is benieuwd naar het advies van de ondernemingsraad want dan moet blijken of ook het personeel voordeel ziet van één gemeentebedrijf op Voorne.
 
In de raad van dinsdag 24 januari heeft de SP nogmaals benadrukt dat ook inwoners goed geïnformeerd moeten worden over de samenwerking. En uitgenodigd moeten worden als straks plannen gemaakt worden om de dienstverlening te verbeteren. Tenslotte dringen we erop aan dat burgemeesters en wethouders van Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis samen er voor zorgen dat de samenwerking een succes wordt.

Reacties

Lijkt mij een goed plan, ik klaag al steen en been over de lange rit naar Spijkenisse en terug, en overigens ook over de wijze waarop het College in Spijkenisse handelt , ik kom dagelijks in Brielle met hetzelfde gemak kom ik in Hellevoetsluis, ik heb absoluut niks met Spijkenisse,en nu na bijna 5 jaar gezeur en geklaag ik eerlijk gezegd die hele Houding van ze uitkost, ik heb onlangs jullie collega,s in Spijkenisse nog benadert over de wijze waarop het College zichzelf opsteld en nalaat,ontelbaar keren naar Spijkenisse gemoeten voor ontvangstbevestigingen van documenten aan het College,gezien het in het verleden voorkwam dat er documenten verdwenen waren, je eingelijk dwingen om langs te komen vanuit Vierpolders een afstand van 25 kilometer heen en terug ??? hoe Brielle zichzelf vervreemd en je overigens met de wijze waarop het College in Spijkenisse handelt en doet en verviolgens het College te Brielle je laat benadelen is regelrecht je niet recht in de ogen aan durfen kijken, en dat zijn toch geen voorbeelden die een Gemeente moet uitstralen,zoals het mij nu onlangs maar weer gebeurde,absurd en weinig cristelijk eerlijk gezegd,4 en half jaar en tussen de 50 tot 100 keer 25 kilometer.
Dat keer alle inwoners van Brielle en Vierpolders die zich voor minima bezwaren moeten in Spijkenisse is een kostenplaatje waar je u tegen zegt en biedt naar de inwoners geen enkel belang alleen maar nadeel, alwaar het Bestuur durft te spreken dat het voordeliger is,enige voordeel wat het biedt is dat het bestuur van Brielle de mensen niet rechtstreeks in de ogen hoeft te kijken vanwege alle benadeling en afwijzingen een structueel en gefixeerde vooropzet.
Het biedt ook geen gemak, veel mensen kunnen de 25 kilometer niet reizen, alwaar het bestuur zich voordeel mee kan toebedingen door met willekeur toe te passen of na te laten er niet op gecontroleerd wordt of alles juist en correct verloopt,maw dat je zou spreken van corruptheid, en leid enkelt tot frustraties voor de inwoners, burgermeester van Brielle hier ook al op aangesproken, en waarom ze inderdaad niet samengaan met Hellevoetsluis die vooralsnog los staat van anderen het voor Brielle echt geen voordeel oplevert, immers het college bestaat voor al het overige in de gemeente voor de inwoners het onzinnig is daar zaken vanuit sociale zaken op buiten te sluiten en spijkenisse je als een stuk vuil behandeld en je als inwoner van Vierpolders boos bent maar op wie ??? eingelijk dan Brielle het lijkt op Spijkenisse maar nogmaals ze durfen je gewoon niet recht in de ogen te kijken.

mvg van Dhr R.Post.

Reactie toevoegen

U bent hier