h

Lastige afweging Cultuurhuis. Wat nu met het Arsenaal?

20 december 2016

Lastige afweging Cultuurhuis. Wat nu met het Arsenaal?

De fractie van de SP heeft ingestemd met het voorstel Cultuurhuis dat dinsdag 13 december in de raad behandeld is. Het plan maakt o.a. mogelijk dat werkgelegenheid blijft bestaan voor de medewerkers van de sluitende ‘Gulle Geus’, inzet komt vanuit de bibliotheek op school met een leesconsulent en boeken op elke schoollocatie, een volledige bibliotheek beschikbaar blijft en het theater blijft bestaan.

Een groot nadeel van het plan Cultuurhuis is de verhuizing van de bibliotheek uit het Arsenaal naar de Dukdalf/Bres. Keer op keer heeft de SP geprobeerd de raad en het college te overwegen om het Arsenaal te betrekken in de plannen, zonder dat hieraan gehoor is gegeven. Daarnaast vindt de SP dat het college inwoners, en vooral de leden van de bibliotheek, beter bij de plannen hadden moeten betrekken.

Op de oproep van de SP aan inwoners om alsnog hun inbreng over het Cultuurhuis te mailen, hebben maar weinig mensen gehoor gegeven. Leeft het Cultuurhuis wel voldoende? Zijn inwoners positief over de investering die nu gedaan wordt? Vragen waarop nu geen antwoord te geven is.

De SP vindt dat de voordelen van het plan niet opwegen tegen de nadelen en heeft daarom in de raadsvergadering van 13 december ingestemd met het Cultuurhuis. Tegelijkertijd heeft zij erop aangedrongen dat zo snel mogelijk  concrete plannen worden gemaakt voor het Arsenaal, en haar functie voor inwoners van de binnenstad, door het instellen van een werkgroep die zich ook buigt over de leegloop van voorzieningen in de binnenstad.

Het college en de andere fracties willen echter de onderzoeksuitkomsten en visie van een extern ingehuurd bureau afwachten. Dat vindt de SP teleurstellend, maar passend bij de opstelling die het college keer op keer laat zien. De SP zal zich blijven inzetten voor het betrekken van inwoners bij plannen en het behoud van een openbare functie voor het Arsenaal. Mocht u de SP willen helpen in haar strijd neem dan contact op. U vindt de SP elke eerste maandag van de maand op de weekmarkt of via de website www.brielle.sp.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier