h

SP moties en amendementen begroting 2017-2020

9 november 2016

SP moties en amendementen begroting 2017-2020

Voor de Raadsvergadering van dinsdag 8 november stond de begroting voor 2017-2020 op de agenda. Met diverse moties en amendementen heeft de Brielse SP-fractie geprobeerd het collegebeleid waar mogelijk bij te sturen. De begroting als geheel is door de SP-fractie afgewezen. Met 12 tegen 5 stemmen (alleen de SP stemde tegen) is deze echter door een raadsmeerderheid aangenomen.

Moties en amendementen zijn voor ons beperkte mogelijkheden om het collegebeleid via de begroting enigszins bij te sturen. Al zouden al onze moties en amendementen aangenomen worden, dan hebben we nog slechts een beperkte bijsturing bereikt. Het collegebeleid en de daarbij horende begroting zijn daarmee nog lang niet ons beleid en onze begroting, sociaal beleid en een sociale begroting geworden. Daarom heeft de SP-fractie daar ook niet haar algehele goedkeuring aan kunnen geven.

Hieronder een overzicht van onze (mede)ingediende en gesteunde moties en amendementen, met waar nodig tussen haakje de stemverhouding.

 

Aangenomen moties en amendementen:

Motie 1: Subsidie burgerinitiatieven (SP), unaniem aangenomen.

Motie 9: Eigen bijdrage bijstellen (SP), unaniem aangenomen.

Motie 10: Armoede voorkomen (SP en PvdA), unaniem aangenomen.

Motie 11a: Armoedebestrijding onder kinderen (SP, PvdA en VVD), unaniem aangenomen.

Motie 12: Schoolzwemmen (D66, SP en PvdA), D66, SP en PvdA voor, overige partijen tegen, aangenomen (9/8).

Motie 13: Optrekken van het niveau van armoedevoorzieningen (SP, D66, PvdA en VVD), unaniem aangenomen.

 

Afgewezen moties en amendementen:

Amendement 1: Reserve zorg (SP), SP voor, overige partijen tegen, afgewezen (12/5).

Motie 2: Klachtenregistratie en afhandeling (SP), SP voor, overige partijen tegen, afgewezen (12/5).

Motie 3: Inwoners betrekken bij evaluatie van beleid (SP), SP voor, overige partijen tegen, afgewezen (12/5).

Motie 4: Inwoners meer betrekken bij opstellen van beleid (SP), SP voor, overige partijen tegen, afgewezen (12/5).

Motie 5: Maatwerk mogelijk maken (SP), SP voor, overige partijen tegen, afgewezen (12/5).

Motie 8: Inspraak Sport- en cultuurhuis (SP), SP voor, overige partijen tegen, afgewezen (12/5).

Motie 14: Werkgroep stimulering sociale woningbouw (SP), SP voor, overige partijen tegen, afgewezen (12/5).

Motie 15: Sociale woningbouw (SP), SP voor, overige partijen tegen, afgewezen (12/5).

Motie 16: Herbestemming Arsenaal (SP), SP voor, overige partijen tegen, afgewezen (12/5).

 

Door de SP-fractie gesteunde moties:

Motie 18: Duurzaamheidsbeleid (VVD en PvdA), unaniem aangenomen.

Motie 19: Energieneutraal en duurzaam bouwen (CDA en VVD) , unaniem aangenomen.

Motie 20: Lasten voor de burger (D66), D66, SP en PvdA voor, overige partijen tegen, aangenomen (9/8).

Motie 21: Begrotings app (D66 en PvdA), unaniem aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier