h

Geef uw mening over het cultuurhuis

26 november 2016

Geef uw mening over het cultuurhuis

Beste inwoners,

In december neemt de gemeenteraad een beslissing over de verhuizing van de bibliotheek uit het Arsenaal als onderdeel van de inrichting van een Cultuurhuis in Dukdalf/Bres. SP Brielle heeft aan het college gevraagd om inwoners en leden van de bibliotheek te betrekken bij de plannen. Inmiddels hebben wij de plannen gepresenteerd gekregen en blijkt dat er geen gehoor is gegeven aan dit verzoek. Ook aan ons verzoek om dan nu – achteraf – de plannen aan inwoners voor te leggen voor inspraak wordt maar ten dele gehoor gegeven. Op woensdag 16 november is er een inloopavond geweest waar de plannen werden toegelicht. In onze ogen doen college en raad de inwonerstekort door hen niet te betrekken bij de nieuwe plannen voor de bibliotheek en het theater. Wij zijn ervan overtuigd dat plannen beter worden wanneer iedereen er iets over mag zeggen en de standpunten van voor- en tegenstanders kunnen worden gewogen.

De plannen zijn inmiddels gepresenteerd in de raadscommissie. Het college heeft geen individuele inwoners geraadpleegd maar wel aan allerlei organisaties gevraagd op welke manier zij kunnen bijdragen aan de plannen. Stichting Kunst en Cultuur, het bestuur van de bibliotheek, IPSE de Brugge, BRES theater, e.a. hebben het plan Cultuurhuis vorm gegeven. Het omvat: bibliotheek op school, werkgelegenheid voor mensen met een beperking, verruiming openingstijden bibliotheek, ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Tegenover een flinke investering voor het inrichten staat een structurele bezuiniging omdat bibliotheek en theater gaan samenwerken.

In ons verkiezingsplan bij de gemeenteraadsverkiezingen 2010 heeft SP Brielle aangegeven dat zij geen voorstander is van verhuizing van de bibliotheek uit het Arsenaal. In december wordt ons gevraagd of wij in kunnen stemmen met het Cultuurhuis en dus de verhuizing van de bibliotheek uit het Arsenaal. Nu het ons niet gelukt is om het college ervan te overtuigen dat inwoners mee moeten kunnen denken en ook een inspraakprocedure er niet in zit, willen we graag van u weten wat u vindt van het plan Cultuurhuis en de verhuizing van de bibliotheek.

Uw mening is voor ons belangrijk omdat wij niet zomaar af willen wijken van onze verkiezingsbelofte, maar tegelijkertijd ook zien dat het Cultuurhuis tegemoet komt aan heel veel wensen.

De volledige plannen vindt u op de site van de gemeente onder agendapunt 701: https://secure.brielle.nl/bestuur/commissievergaderingen_42803/item/vergadering-commissie-samenleving_2615.html

Laat ons weten wat u vindt via: cultuurhuisbrielle@gmail.com

Fractie SP Brielle

Reactie toevoegen

U bent hier