h

Behandeling begroting 2017-2020

12 november 2016

Behandeling begroting 2017-2020

Dinsdag 8 november werd de begroting van de gemeente Brielle voor 2017-2020 in de gemeenteraad behandeld. Wie aanwezig was of mee heeft geluisterd via de webcast moet zijn opgevallen dat er bij een aantal raadsleden een eng beeld van inwoners bestaat.

De bereidheid om hen te betrekken gaat voor sommigen niet verder dan de eigen contacten en een vierjaarlijkse stemronde. Onze voorstellen om inwoners meer inbreng te laten hebben bij het opstellen en evalueren van beleid werden dan ook afgedaan als “we doen al genoeg” en “wij weten beter wat goed voor hen is”.

Onze motie om inspraak te organiseren op de plannen rond het Cultuurhuis en met inwoners op zoek te gaan naar herbestemming van het Arsenaal werd weggezet als “niet nodig”. Een gemiste kans en een grote misvatting. De frisse blik van inwoners kan juist zorgen dat plannen beter worden of narigheid voorkomen wordt.

De motie waarin we oproepen om te onderzoeken of het nodig is om de eigen bijdrage op gemeentelijke zorg omlaag te brengen werd gelukkig wel gesteund door de andere fracties. Met deze motie hopen we dat de gemeente inwoners tegemoet gaat komen die door de stapeling van zorgkosten ernstig achteruit zijn gegaan in inkomen.

Ook onze motie ‘armoede voorkomen’, die het college opdraagt om ervoor te zorgen dat meer mensen gebruik maken van bestaande regelingen nu we weten dat dat te weinig gebeurt, werd gesteund door de andere fracties. Na jaren van indienen komt er nu een ‘kindpas’ voor kinderen die in armoede opgroeien en mogen deze kinderen zelf meepraten over wat de ‘kindpas’ zou moeten zijn.

Helaas waren er nog een aantal moties over de zorg die het niet gehaald hebben:

- Een motie die meer maatwerk mogelijk moet maken: mensen geven aan dat ze minder zorg krijgen dan toen de zorg nog niet door de gemeente werd geleverd. Ze lopen vast in de regels die opgesteld zijn. In onze motie hebben we gevraagd om meer gebruik te maken van de hardheidsclausule, zodat mensen hun zorg kunnen houden. Ook uit de monitor blijkt dat Brielle minder aan maatwerk doet dan andere gemeenten.

- Een motie klachtenregistratie en afhandeling: mensen die een klacht hebben moeten niet van het kastje naar de muur gestuurd worden, maar in de eigen gemeente gehoord kunnen worden. De gemeente kan de klacht doorzetten en monitoren. Die methode geeft de gemeente ook meer inzicht in hoe wordt uitgevoerd.

De motie kwaliteit “schoon en leefbaar huis” controleren hebben we op aandringen van andere fracties aangehouden, om op een later tijdstip nogmaals te bespreken: mensen geven aan dat ze in uren achteruit zijn gegaan bij de hulp in de huishouding. Door als gemeente actief te controleren of de indicatie “schoon en leefbaar huis” wordt uitgevoerd zoals afgesproken, kan duidelijk worden of het teruggaan in uren teruggedraaid moeten worden. In Lelystad doen ze steekproefgewijs controle en kun je als inwoner contact hierover opnemen met de gemeente.

Onze voorstellen ter stimulering van de sociale woningbouw werden helaas ook weggestemd. Alle andere partijen vinden dat het college niet meer kan doen dan ze nu al doet. Wethouder Schoon en diverse raadsleden van de andere partijen vinden bovendien dat mensen die goedkoop willen wonen maar naar Spijkenisse of Hellevoetsluis moeten verhuizen. Daar zijn nog voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar.

De letterlijke oproep uit de woonvisie om in Brielle vooral die (betaalbare) woningen te bouwen waar nu een tekort aan is, wordt door wethouder Schoon en de raadsleden van de collegepartijen stelselmatig ontkent. Daarmee bevestigen zij dat het Brielse college zich vooral richt op het binnenhalen van de rijkere woningzoekers. De pijnlijke gevolgen voor onze gemeente op de lange termijn als gevolg van dit beleid, worden door het college en haar raadsfracties omwille van andere dan inwonersbelangen gemakshalve maar even vergeten.

De Brielse SP fractie kijkt terug op een begrotingsraad waarin zij 14 voorstellen heeft gedaan en waarvan slechts 6 moties voldoende ondersteuning kregen. Dat is tenenkrommend voor de grootste politieke partij in de gemeenteraad van Brielle.

Reactie toevoegen

U bent hier