h

Niet unaniem: SP stemt tegen programmabegroting

12 november 2014

Niet unaniem: SP stemt tegen programmabegroting

Gisteren is in de raad van Brielle de programmabegroting 2015-2018 vastgesteld. De SP stemde tegen deze begroting. Die tegenstem kunnen wij goed onderbouwen. Het is niet zo dat de SP per definitie tegen de begroting wil stemmen. Al jaren geeft de SP aan dat de programmabegroting niet onze begroting is. Dat er elk jaar weer veel vage activiteiten worden omschreven en dat de doelstellingen die het college zichzelf stelt daardoor magertjes ingevuld worden. Gek genoeg mag het college met een programmabegroting komen die weinig ambitieus is en is het de SP die vervolgens een gebrek aan bestuurderscapaciteiten wordt verweten. Het wijzen naar de bestuursverantwoordelijkheid van een goedgekeurde begroting komt elke jaar weer terug. "Kom op SP laat nu eens zien dat je wil mee besturen." Dit jaar was het zelfs wethouder van Borgonjen die in de raad pleitbezorger werd om de SP nu toch eens te laten bewegen richting ‘bestuursverantwoordelijk gedrag’. Maar hoe bestuursverantwoordelijk is het eigenlijk om in te stemmen met de gepresenteerde programmabegroting? Want in al die jaren is nog niets veranderd. Vooral veel bobo-taal vinden we, bijvoorbeeld: “Het college zet in op continuering van het reeds ingezette beleid de vervallen panden in het binnenstad middels actieve inzet van het college (te laten) op te knappen.” Onze vraag wat die actieve inzet dan inhoud werd beantwoord met: ”De gemeente heeft slechts de mogelijkheden beschreven in de monumentenwet en de woningwet. Behoudt van het rijksmonument is het primaire doel van de gemeente. Hiertoe kan de gemeente eigenaren van panden aanschrijven.” Dus eigenlijk gaat het college gewoon huiseigenaren wijzen op hun verantwoordelijkheid. Stuk minder interessant om het op die manier op te schrijven, maar wel duidelijk.

De programmabegroting is in mijn ogen het moment voor het college om te laten zien waar ze voor staat en wat ze wil bereiken. Vage omschrijvingen moeten worden vervangen door gerichte invulling van activiteiten en waar ze naar zullen leiden. De doelstellingen zijn op dit moment groot maar worden minimaal ingevuld of soms helemaal niet ingevuld. Niet alles wat het college doet wordt omschreven in de programmabegroting dat is te begrijpen. Maar als dit de activiteiten zijn die in de etalage worden gezet dan moet juist de coalitie zich eens achter de oren krabben. Is dit waar ze voor getekend heeft? De SP kamde de begroting uit en heeft verduidelijking gevraagd. Ongeveer 95 vragen stelden wij (ik heb ze zelf niet geteld). Je kunt gewoon niet instemmen met zo’n programmabegroting. Ben benieuwd of het kwartje nu eindelijk een keer valt. Toon echte bestuursverantwoordelijkheid. Maak de programmabegroting volgend jaar duidelijker, resultaatgerichter, beter! 

Zie ook:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier